Priser

BeskrivelseMerknad   Pris
Medlemskontingent (gjelder fra 1.1 hvert år)per år kr 250
Leie fast plass
(per løpemeter brygge)
per år kr 800
Strøm (alle båter, tilgang)per år kr 150
    
Elektrisitet, vintervarme (maks 300 watt)
ellers betales etter forbruk (3 kontrollmålinger)
per år kr 1500
    
Gjesteleie inntill 40 fotper døgn kr 200
Gjesteleie 40-50 fotper døgn kr 250
Gjesteleie 50 fot og overper døgnkr 300
Gjesteleie (vinter) ekskl. strømper døgnkr50
Diesel er fortiden stengt!
                 
Ny båtplass   
Innmeldingsgebyr  kr 5000
    
Slipp   
Opptrekk (medlemmer) (2 dg)  kr 750
Opptrekk (ikke medlemmer) (2 dg)  kr 1500
    
Ekstra per dag mer enn to dager   
Medlemmer  kr 100
Ikke medlemmer  kr 200
    
Innskudd brygge (per løpemeter brygge, bredden på båsen)  kr 4300
Innskudd uterigger (8 meter inkl. over 8 m. betaler leier dif.